This is a browser optimized website. By using the following link you can access the barrier-free version:

Go to the barrier-free version

Vyloučení ručení

T-Mobile Czech Republic a.s. upozoreňuje na to, že informace uvedené na této webové stránce nemusí být kompletní, správné a aktuální. Toto také platí i pro všechny webové stránky, na které je přímo nebo nepřímo upozorňováno prostřednictvím odkazů. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. není odpovědná za obsah stránky, ke které se dostanete po otevření takového odkazu. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení provádět změny nebo doplňovat stávající informace či je odstraňovat. V žádném případě společnost T-Mobile Czech Republic a.s. neručí za škody, které vznikly v důsledku chybějících možností využití nebo ztráty dat v souvislosti s využíváním dokumentů nebo informací, popř. s poskytováním služeb, které jsou přístupné na této webové stránce.
K navigaci Na začátek strany