This is a browser optimized website. By using the following link you can access the barrier-free version:

Go to the barrier-free version

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Všeobecná ustanovení

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Považujeme za důležité informovat Vás o tom, které osobní údaje během Vaší návštěvy na naší webové stránce evidujeme, jak jsou tyto údaje používány a jaké možnosti úprav v tomto ohledu máte. Na ochranu Vašich údajů před neoprávněným přístupem a zneužitím jsme přijali rozsáhlá technická a provozní bezpečnostní opatření v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).


2. Evidence, zpracování a využití osobních údajů

Přístupové údaje / protokolové soubory serveru (server log files):

Když navštívíte naši webovou stránku, uloží se IP adresa Vašeho přístupového přístroje (počítače apod.) přechodně do takzvaných protokolových souborů (log files). Zaprotokolované údaje jsou na právním základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR používány výhradně pro účely bezpečnosti údajů, zejména k odvrácení pokusů o útok na našich webových serverech a ke statistickému vyhodnocování. Údaje nejsou předávány třetím osobám a nejpozději po čtyřech týdnech jsou vymazány.

Analýza webových stránek s pomocí služby Webtrekk/ používání cookies:

V rámci zákonných ustanovení zakládáme buď my nebo námi pověřené podniky uživatelské profily pod pseudonymem. Bezprostřední identifikace Vaší osoby v takovém případě není možná. Propojení profilových údajů s dalšími informacemi o Vaší osobě nenastává. Právním základem pro zpracování je v souladu s čl. 6 odst. 1 f) GDPR zájem o statistické vyhodnocování uživatelského chování uživatelů našich webových stránek a využití údajů k úpravě a optimalizaci našich webových stránek v souladu s potřebami. Následně Vás chceme informovat o postupech používaných na naší webové stránce a o tom, jakým způsobem je můžete kdykoli odmítnout.

Používáme služby firmy Webtrekk GmbH k evidenci statistických dat o užívání naší webové stránky a k odpovídající optimalizaci naší nabídky. Webtrekk GmbH je společnost certifikovaná německou Asociací středisek technické kontroly (TÜV) pro ochranu údajů v oblasti softwaru pro web controlling. V rámci Vaší návštěvy naší webové stránky jsou evidovány a vyhodnocovány informace, které sděluje Váš prohlížeč. Evidence údajů probíhá s pomocí měřicího pixelu, který je zabudován v každé webové stránce. K opětovnému rozpoznání se používá signatura, která je vytvářena z různých automaticky přenášených informací Vašeho počítače. Dále jsou používána níže uvedená cookies služby Webtrekk:

- krátkodobá cookies („session cookies“, pro rozpoznání přihlášení, životnost: po dobu relace)
- dlouhodobá cookies (pro rozpoznání nového/kmenového zákazníka: šest měsíců)
- opt out cookies (při odmítnutí sledování („trackingu“): 60 měsíců)

Společnost Webtrekk GmbH ukládá IP adresu pouze ve zkrácené (anonymizované) formě a používá ji pouze k rozpoznání relace, ke geolokalizaci (až na úroveň města) a k odvrácení útoků. IP adresa je obratem zase smazána, takže evidované údaje jsou potom pseudonymní. Zpracování údajů prostřednictvím služby Webtrekk můžete kdykoli odmítnout kliknutím na tento internetový odkaz: Chci být vyřazen ze sledování službou Webtrekk!

Zasílání pracovních nabídek (Job Abo):

Pokud si na naší webové stránce aktivujete zasílání pracovních nabídek (Job Abo), budete vyzváni k uvedení své e-mailové adresy. Vaše e-mailová adresa bude na základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR uložena a zpracována, abychom Vám mohli pravidelně e-mailem zasílat nabídky práce, které by pro Vás mohly být zajímavé. Vaše e-mailová adresa u nás bude uložena a zpracovávána do té doby, než tuto službu odmítnete. Odběr nabídek práce můžete kdykoli deaktivovat kliknutím na příslušný internetový odkaz v námi zaslaném e-mailu a tím odmítnete uložení a zpracování Vaší e-mailové adresy.


3. Zapojení služeb a obsahu třetích osob:

Na naší webové stránce jsou uváděny obsahové nabídky třetích poskytovatelů. Když tuto webovou stránku navštívíte, může být Vaše IP adresa zaslána jednomu nebo několika třetím poskytovatelům služeb a nabídek.

Na základě Vašeho užívání obsahu jsme schopni podrobněji prezentovat nabídky práce i subjekty, které vyhlašují nabídková řízení, a můžeme tak naši nabídku zlepšovat a udělat ji pro Vás jako uživatele zajímavější. Právním základem pro užívání obsahu třetími poskytovateli je čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

Níže uvádíme přehled třetích poskytovatelů a použitého obsahu, ale také internetové odkazy na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Nemáme vliv na evidované údaje ani na postupy při zpracování údajů ani neznáme plný rozsah evidence údajů, účely zpracování ani lhůty pro ukládání údajů. Nemáme k dispozici ani žádné informace ohledně vymazání evidovaných údajů příslušným třetím poskytovatelem.

- Mapový materiál služby „Google Maps“ třetího poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/

- Feed třetího poskytovatele Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; https://twitter.com/privacy


4. Zapojení pluginů sociálních sítí

V některých našich stránkách jsou integrovány pluginy sociálních sítí. V současné době používáme tyto pluginy: Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube, kununu, whatchado, Xing a LinkedIn.

V zájmu toho, abyste měli plnou kontrolu nad údaji, používáme takzvanou metodu „dvojího kliknutí“. Když tedy navštívíte naši stránku, nejsou zásadně žádné osobní údaje předávány dále poskytovatelům pluginů. Poskytovatele pluginu poznáte podle značení na ikonce podle jeho začátečních písmen nebo loga. Nabízíme Vám možnost komunikovat prostřednictvím tlačítka přímo s poskytovatelem pluginu. Pouze když kliknete na vyznačené políčko a tím ho aktivujete, dostane poskytovatel pluginu informaci, že jste si vyžádali odpovídající webovou stránku z naší online nabídky. Navíc jsou předávány další údaje, zejména Vaše IP adresa. Po aktivaci pluginu tedy putují osobní údaje od Vás k příslušnému poskytovateli pluginu a uloží se u něj.

Prostřednictvím pluginů Vám poskytujeme možnost navštívit naše podnikové profily na sociálních sítích, sdílet pracovní nabídky a tím vstupovat do interakce s ostatními uživateli. Tím zlepšujeme naši nabídku a můžeme ji pro Vás jako uživatele udělat zajímavější. Právním základem pro užívání pluginů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

Nemáme vliv na evidované údaje ani na postupy při zpracování údajů ani neznáme plný rozsah evidence údajů, účely zpracování ani lhůty pro ukládání údajů. Nemáme k dispozici ani žádné informace ohledně vymazání evidovaných údajů příslušnou sítí. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na příslušné sociální síti.

- Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php
- Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; https://twitter.com/privacy
- Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388
- Google Inc.,1600 Ampitheatre Parkway, Mountainview, CA 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/
- YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Brno, CA 94066, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
- kununu GmbH, Neutorgasse 4-8, Top 3.02, 1010 Wien, AT; https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
- whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien, AT; https://www.whatchado.com/de/terms
- XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://xing.com/privacy
- LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


5. Vaše práva

Kdykoli můžete bezplatně požadovat informace o rozsahu, původu a příjemcích Vašich uložených údajů a o účelu jejich uložení (čl. 15 GDPR). Kromě toho můžete kdykoli požadovat opravu nebo vymazání nesprávných údajů (čl. 16–17 GDPR). Navíc máte právo podat stížnost u dozorujícího úřadu, pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).


6. Váš kontakt

V případě dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit – k tomuto účelu použijte prosím kontaktní údaje uvedené zde: https://www.telekom.com/en/careers/global-careers/contact

Navíc můžete kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů u společnosti Deutsche Telekom AG, pana Dr. Clause D. Ulmera: Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de.

K navigaci Na začátek strany